درباره ما

درباره ما

معرفی

گیلار با بهره از تیمی با تجربه تلاش دارد که سفرهای طبیعتگردی پایدار خود را با همسفران خود تجربه نماید.

گروه طبیعت گردان گیلار از سال ۱۳۸۵ با متمرکز شدن بر روی تورهای طبیعت گردی و ایران گردی فعالیت خود را آغاز کرد و تا به امروز موفق شده است در بیش از صد مقصد جدید داخلی در کویرها، جنگلها، دشتهای سرسبز و جزایر و سواحل زیبای خلیج فارس تورهای طبیعت گردی و ایران گردی طراحی و اجرا کند.

معنی گیلار: نوعی مرغابی با منقار کوچک که در آبهای شیرین زندگی می کند – به معنی دیگر بام سبز به گویش گیلکی نیز خوانده خواهد شد .
گروه طبیعت گردان گیلار با تیمی با تجربه و دلسوز سعی دارد که با ارزش نهادن به طبیعتگردی پایدار گام بلندی را در این عرصه بردارد.