سوالات متداول

سوالات متداول

سوالات کلی

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد
پاسخ

تورهای فصل تابستان

سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.؟
سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.؟

رزرو

پاسخ مربوط به رزرو