غار آبی دانیال را بشناسیم

تور غار آبی دانیال

غار آبی دانیال را بشناسیم

غار آبی دانیال یک جاذبه طبیعی زیبا چند سال بیشتر نیست که این غار آبی عجیب و غریب اسم و رسمی به هم زده و در و دیوار چند میلیون ساله‌اش آمد و رفت غارنوردان را تماشا می‌کنند. تابستان که خیلی‌ها برای ساحل خزر برنامه‌ می‌ریزند، باید غار دانیال را هم تجربه کرد؛ غاری که […]

بیشتر بدانید