زیارتگاه چک چک یزد

زیارتگاه چک چک یزد

زیارتگاه چک چک یزد

زیارتگاه چک چک یزد زیارتگاه چک چک یکی از زیارتگاه های مهم زرتشتیان است که به آن پیر سبز نیز میگویند. زرتشتیان هر ساله از روز ۲۴ خرداد به مدت چهار روز در این مکان دور هم جمع میشوند و به نیایش میپردازند. گفته میشود نام چک چک از صدای قطره های آبی گرفته شده […]

بیشتر بدانید