تنگه براق (چرا تنگه براق ؟؟؟)

شیراز

تنگه براق (چرا تنگه براق ؟؟؟)

تنگه براق (چرا تنگه براق ؟؟؟) نامش تنگه براق است اما ما به آن می گوییم تکه ای از بهشت با زلالی آبی بی مثال که با دیدن آن تحت هر شرایطی دل را وسوسه می کند که تنی به آب زد و لذت برد . بهترین فصل برای سفر به تنگه براق از اوایل […]

بیشتر بدانید