مراسم قهوه خوری عربی مضیف

مراسم قهوه خوری عربی مضیف

مراسم قهوه خوری عربی مضیف

مراسم قهوه خوری عربی مضیف در گذشته مضیف مهمان خانه ایی مرسوم در میان مردمان عرب جنوب ایران بوده است. مهمان خانه ایی از جنس نی که به احترام میهمان به آداب و رسوم خاصی معروف است مضیف ها و آداب و رسومشان از جاذبه های دیدنی مردمان عرب جنوب ایران است.اگر میخواهید بیشتر با […]

بیشتر بدانید