بنای ثبت جهانی شده ی چغازنبیل(زیگورات)

چغازنبیل

بنای ثبت جهانی شده ی چغازنبیل(زیگورات)

بنای ثبت جهانی شده ی چغازنبیل(زیگورات) بنای ثبت جهانی شده ی چغازنبیل(زیگورات) بخش بر جای مانده از شهر باستانی دوراونتاش مهمترین شهر تمدن عیلام، تمدنی شکوهمند که پیش از ورود آریاییان بر ایران زمین حکومت میکردند.چغا در زبان لری به معنی تپه،و زنبیل به معنی سبد است. این مکان در سال ۱۹۷۹میلادی به عنوان اولین اثر […]

بیشتر بدانید