کویر مصر و دانستنی های آن

کویر مصر

کویر مصر و دانستنی های آن

کویر مصر و دانستنی های آن   شاید با بردن نام کویر مصر ذهن و فکر شما به کشور مصر برود اما غافل از این که در ایران نیز کویر مصر وجود دارد . کویر مصر ، زندگی به رنگ شن ، سکوت مطلق و تپه های شنی ، از جمله نام هایی است که […]

بیشتر بدانید